ทุนการศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนโครงการ Learn to Earn โดยมูลนิธิ SCG
ทุนภายนอก
กำลังดำเนินการพิจารณา 2567 1 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 ทุนระดับคณะ
วิทยาศาสตร์
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน 1/2567
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
กำลังดำเนินการพิจารณา 2567 1 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์)
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
กำลังดำเนินการพิจารณา 2567 8 ก.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567 ทุนระดับคณะ
ศิลปศาสตร์
ทุนศรีนวล
ทุนภายนอก
กำลังดำเนินการพิจารณา 2567 8 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน
ทุนน้องใหม่ลูกพระจอม ปีการศึกษา 2567
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
กำลังเปิดรับสมัคร 2567 19 ก.ค. 2567 - 2 ส.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน
ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช
ทุนภายนอก
กำลังเปิดรับสมัคร 2567 19 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน

ทุนการศึกษาที่จะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ไม่พบทุนการศึกษาที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหานี้

ทุนการศึกษาที่ผ่านมา

ชื่อทุนการศึกษา ปีการศึกษา วันสิ้นสุดโครงการ ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน 2/2564
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
2564 27 ม.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
2564 30 เม.ย. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
ทุนภายนอก
2564 8 ส.ค. 2564 ทุนระดับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก (หลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 )
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก
2564 12 มี.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนเงินให้ยืมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษากรณีพิเศษ 2/2564
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2564 2 มี.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบพิเศษ)
ทุนภายนอก
2564 8 ส.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนขาดแคลนอย่างแท้จริง ในช่วงวิฤต Covid-19 ประจำปีการศึกษา 2/2564
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2564 4 มี.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก
2564 3 เม.ย. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาคาวาซากิ
ทุนภายนอก
2564 8 ส.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
กองทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2564
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2564 20 เม.ย. 2565 ทุนระดับคณะ
วิทยาศาสตร์
ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2564
ทุนเรียนดี
2564 3 มิ.ย. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต
ทุนภายนอก
2564 18 ส.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
2564 11 มิ.ย. 2565 ทุนระดับสถาบัน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2564 16 มิ.ย. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม,ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง, ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช
ทุนภายนอก
2564 31 ส.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน