ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 24 เม.ย. 2566 ถึง 7 มิ.ย. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
3 พ.ค. 2566 ถึง 9 พ.ค. 2566 (6 วัน)
วันประกาศผล
7 มิ.ย. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
  1. ทุนละ 5,000 บาท
  2. คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณา
  3. องค์การ สภา ชมรม จิตอาสา (อาจาร์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณา)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา ด้านวิชาการ
  2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย

      *** ไม่ต้องแนบใบรับรองรายได้
      

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้