ทุนการศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน ปีการศึกษา 2566
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
กำลังดำเนินการพิจารณา 2566 15 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน

ทุนการศึกษาที่จะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ไม่พบทุนการศึกษาที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหานี้

ทุนการศึกษาที่ผ่านมา

ชื่อทุนการศึกษา ปีการศึกษา วันสิ้นสุดโครงการ ระดับ ทุนต่อเนื่อง
กองทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2565 20 มี.ค. 2566 ทุนระดับคณะ
วิทยาศาสตร์
กองทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2565 30 เม.ย. 2566 ทุนระดับคณะ
วิทยาศาสตร์
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข ปีการศึกษา 2565
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
2565 16 ก.ย. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2565 13 ม.ค. 2566 ทุนระดับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉินระดับปริญญาตรี 2/2565
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
2565 31 ม.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษา บริษัท ฟลอริช อินโฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด
ทุนภายนอก
2565 10 ม.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ทุนประเภท 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนภายนอก
2565 5 ต.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน 2565
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
2565 31 พ.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
2565 14 ก.พ. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนภายนอก
2565 26 ต.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต 2565
ทุนภายนอก
2565 22 ส.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนเงินให้ยืม/ทุนช่วยเหลือนักศึกษา กรณีพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2564 20 ธ.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษามูลนิธิชินโสภณพนิช
ทุนภายนอก
2564 8 ส.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนเงินให้ยืมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ และทุนการศึกษาอื่นๆ
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2564 20 ธ.ค. 2564 ทุนระดับสถาบัน
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน 2/2564
ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน
2564 27 ม.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน