ทุนการศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน ปีการศึกษา 2566
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
กำลังดำเนินการพิจารณา 2566 15 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน

ทุนการศึกษาที่จะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

ชื่อทุนการศึกษา สถานะ ปีการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ไม่พบทุนการศึกษาที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหานี้

ทุนการศึกษาที่ผ่านมา

ชื่อทุนการศึกษา ปีการศึกษา วันสิ้นสุดโครงการ ระดับ ทุนต่อเนื่อง
ทุนการศึกษา ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนภายนอก
2566 28 ก.พ. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566
ทุนภายนอก
2566 21 ต.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
ทุนภายนอก
2566 27 ม.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
กองทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2566
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2566 5 ก.พ. 2567 ทุนระดับคณะ
วิทยาศาสตร์
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก ปีการศึกษา 2566
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ก
2566 1 มี.ค. 2567 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช ทุนวัดราชประดิษฐ์ฯ ทุนการศึกษาบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
ทุนภายนอก
2566 21 ก.ย. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 ขึ้นไป)
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
2566 31 ต.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2566
ทุนภายนอก
2566 8 ก.ย. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
2565 7 มิ.ย. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน 2565
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
2565 31 พ.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน
กองทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2565
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2565 20 มี.ค. 2566 ทุนระดับคณะ
วิทยาศาสตร์
กองทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2565 (รอบ2)
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
2565 30 เม.ย. 2566 ทุนระดับคณะ
วิทยาศาสตร์
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
2565 14 ก.พ. 2566 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนภายนอก
2565 26 ต.ค. 2565 ทุนระดับสถาบัน
ทุนการศึกษา บริษัท ฟลอริช อินโฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด
ทุนภายนอก
2565 10 ม.ค. 2566 ทุนระดับสถาบัน