ทุนภายนอก

ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2565

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 18 ก.ค. 2565 ถึง 8 ส.ค. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
18 ก.ค. 2565 ถึง 30 ก.ค. 2565 (12 วัน)
วันประกาศผล
8 ส.ค. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
20 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ 

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต
  2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA) จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. มีความประพฤติดี
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้