ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข ปีการศึกษา 2565

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 1 ส.ค. 2565 ถึง 16 ก.ย. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
1 ส.ค. 2565 ถึง 12 ส.ค. 2565 (11 วัน)
วันประกาศผล
25 ส.ค. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
45 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. รายได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1)
  2.  ผู้รับทุนได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หลังจากที่ได้รับการอนุมัติทุน
      (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท ยกเว้นการศึกษาภาคฤดูร้อน)
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้