ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา
2565
ประเภท
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 21 ธ.ค. 2565 ถึง 14 ก.พ. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
21 ธ.ค. 2565 ถึง 13 ม.ค. 2566 (23 วัน)
วันประกาศผล
14 ก.พ. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
22 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข

 1. นักศึกษาต้องนำผลการเรียนมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย
 2. นักศึกษาต้องมีผลการเรียนที่สมบูรณ์สถาบันถึงเบิกจ่ายเงินทุนได้
 3. ผู้รับทุนได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา  1 ภาคการศึกษา จำนวนเงิน 16,000.- บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. รายได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
  3. ผู้รับทุนได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา  1 ภาคการศึกษา จำนวนเงิน 16,000.- บาท
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้