ทุนภายนอก

ทุนการศึกษามูลนิธิชินโสภณพนิช

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิชินโสภณพนิช
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 18 ก.ค. 2566 ถึง 8 ส.ค. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
18 ก.ค. 2566 ถึง 2 ส.ค. 2566 (15 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข

หมายเหตุ  ขอให้นักศึกษาที่สมัครเตรียมเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยติดตามวันนัดสัมภาษณ์ในระบบการสมัครทุนการศึกษาออนไลน์นี้  จะประกาศให้ทราบประมาณวันที่ 2 สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : 

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
  2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ของมัธยมปลาย)
  4. มีความประพฤติดี
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้