ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 ขึ้นไป)

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 ขึ้นไป)
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 5 ต.ค. 2566 ถึง 31 ต.ค. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
5 ต.ค. 2566 ถึง 18 ต.ค. 2566 (13 วัน)
วันประกาศผล
31 ต.ค. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
45 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข
  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. รายได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
  3. ขณะรับทุนผู้รับทุนมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. รายได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
  3. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนเป็นระยะเวลา  1  ปีการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท)  (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)
  4. ขณะรับทุนผู้รับทุนมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้