ทุนภายนอก

ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี พ.ศ. 2566
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 13 ก.ค. 2566 ถึง 4 ส.ค. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
13 ก.ค. 2566 ถึง 25 ก.ค. 2566 (12 วัน)
วันประกาศผล
4 ส.ค. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข

หมายเหตุ  ขอให้นักศึกษาที่สมัครเตรียมเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยติดตามวันนัดสัมภาษณ์ในระบบการสมัครทุนการศึกษาออนไลน์นี้  จะประกาศให้ทราบประมาณวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
  1.   เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของสถาบัน เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาทุกคณะของสถาบัน 
  2.   ขาดแคลนทุนทรัพย์  บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ถึงแก่กรรม หรือไม่อาจให้ทุนในการเรียนต่อไปได้ เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ
  3.   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  4.  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น กยศ.

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้