ทุนภายนอก

ทุนการศึกษาบริษัท เจริญสินธานี จำกัด

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาบริษัท เจริญสินธานี จำกัด
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนภายนอกสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 10 ก.ค. 2566 ถึง 4 ส.ค. 2566
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
10 ก.ค. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2566 (21 วัน)
วันประกาศผล
11 ส.ค. 2566
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
36 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
3.00
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. รับสมัครเฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) เท่านั้น 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 3.00 ขึ้นไป

4. นักศึกษาที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้