ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน ปีการศึกษา 2566

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา
2566
ประเภท
ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 15 มี.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค. 2567
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
15 มี.ค. 2567 ถึง 29 มี.ค. 2567 (14 วัน)
วันประกาศผล
26 เม.ย. 2567
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา ด้านวิชาการ
  2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย

      *** ไม่ต้องแนบใบรับรองรายได้
      *** ไม่ต้องแนบหนังสือประวัติ สจล.1

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้