ทุนเรียนดี

ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2564

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนเรียนดี
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 20 พ.ค. 2565 ถึง 3 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
20 พ.ค. 2565 ถึง 28 พ.ค. 2565 (8 วัน)
วันประกาศผล
3 มิ.ย. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
  • นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
  • นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยน ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยนสูงสุดในหลักสูตรหรือสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
  • ไม่ต้องทำชั่วโมงกิจกรรม
  • นักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม  (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25)
  • นักศึกษาต้องได้้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหลักสูตร 
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้