ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

กองทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2564

ชื่อทุนการศึกษา
กองทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับคณะ
ระยะเวลาโครงการ
  • 25 มี.ค. 2565 ถึง 20 เม.ย. 2565
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
25 มี.ค. 2565 ถึง 5 เม.ย. 2565 (11 วัน)
วันประกาศผล
20 เม.ย. 2565
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
40 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข

ผู้ที่เคยได้รับทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ต้องส่งสมุดบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ครบ 40 ชั่วโมง

เมื่อได้รับทุนแล้วต้องเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบัน หรือคณะ 40 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครทุน

  • รับสมัครเฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น
  • มีความประพฤติดี
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ผู้ที่เคยได้รับทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ต้องส่งสมุดบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ครบ 40 ชั่วโมง

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาผลการเรียน (พิมพ์ในระบบ)
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในกรุงเทพฯ
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้