ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.

ทุนเงินให้ยืมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ และทุนการศึกษาอื่นๆ

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนเงินให้ยืมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ และทุนการศึกษาอื่นๆ
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนสนับสนุนการศึกษา สจล.
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 4 ธ.ค. 2564 ถึง 20 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
9 ธ.ค. 2564 ถึง 12 ธ.ค. 2564 (3 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นทุนการศึกษาประเภทให้ยืม และให้เปล่า

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2564      ที่ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ทันเวลา

สัมภาษณ์ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. 

หมายเหตุ  ให้นักศึกษาแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ (แนบเป็น 1 ไฟล์)
1. สำเนาบัตร นศ. หรือสำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรุงศรี กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย)

3. ใบชำระส่วนต่างค่าธรรมเนียมการศึกษา (ในระบบ)

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้