ทุนภายนอก

ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 20 พ.ย. 2564 ถึง 27 พ.ย. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
20 พ.ย. 2564 ถึง 27 พ.ย. 2564 (7 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
36 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย ทุกคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต
2. ต้องมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

หมายเหตุ จะดำเนินการสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. 
 

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้