ทุนภายนอก

ยืนยันสิทธิ์ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา

ชื่อทุนการศึกษา
ยืนยันสิทธิ์ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 28 ก.ย. 2564 ถึง 7 ต.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
28 ก.ย. 2564 ถึง 7 ต.ค. 2564 (9 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษารายเก่ายืนยันการขอรับทุนและส่งเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
2. หน้าบัญชีธนาคารของธนาคารเดิมที่เคยส่งให้สถาบันปีที่แล้ว

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้