ทุนภายนอก

ทุนรองศาสตราจาร์ ดร.วีรเชษฐ์ ขันเงิน

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนรองศาสตราจาร์ ดร.วีรเชษฐ์ ขันเงิน
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 2 ส.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
2 ส.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564 (29 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
30 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ครอบครัวไม่เกิน 3 แสน 6 หมื่น หรือตนเองหรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
3. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีประวัติทำผิดวินัย
4.เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น กยศ./กรอ.
5. มีชั่วโมงการบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 30 ชม.

หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนวัดราชประดิษฐ์, ทุนคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ , ทุุนคุณสุชาติ เจียรานุสสติ, ทุนคุณอมร สุวรรณไตรอมร,ทุน ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้