ทุนภายนอก

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม,ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง, ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม,ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง, ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 2 ส.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
2 ส.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564 (29 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
30 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีอยู่ชั้นปี 2 ถึงชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตร  ทุกคณะ /วิทยาลัย/วิทยาเขต  
2. ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์                    
4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีประวัติทำผิดวินัย  
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น กยศ./กรอ.
6.มีชั่วโมงการบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 30 ชม.

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้