ทุนภายนอก

ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 2 ส.ค. 2564 ถึง 18 ส.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
2 ส.ค. 2564 ถึง 18 ส.ค. 2564 (16 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข

ด้วยเจตนาของผู้ให้ทุนมีความประสงค์มอบทุนให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ
2. มีผลการเรียนดี เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบัน
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะที่ขอรับทุน ยกเว้น กยศ./กรอ.
6. ด้วยเจตนาของผู้ให้ทุนมีความประสงค์มอบทุนให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม
หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้