ทุนภายนอก

ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับคณะ
ระยะเวลาโครงการ
  • 22 ก.ค. 2564 ถึง 8 ส.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
22 ก.ค. 2564 ถึง 8 ส.ค. 2564 (17 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข

หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช, ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์และทุนการศึกษาคาวาซากิ นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
ศึกษาอยู่ใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล                                    
1. เรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี  
3. ขาดแเคลนทุนทรัพย์
หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช, ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์และทุนการศึกษาคาวาซากิ นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้