ทุนภายนอก

ทุนการศึกษามูลนิธิชินโสภณพนิช

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิชินโสภณพนิช
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนภายนอก
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 22 ก.ค. 2564 ถึง 8 ส.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
22 ก.ค. 2564 ถึง 8 ส.ค. 2564 (17 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข

หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนมูลนิธิกลุ่มทุนอีซูซู,ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทุนการศึกษาคาวาซากิ นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช
คุณสมบัติ
1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญตรี ชั้นปีที่ 2        
2. นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. ผลการเรียนดีพอสมควร คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีความประพฤติดี             
5.รับทุกสาขาวิชา/วิทยาลัย/วิทยาเขต             
6. ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี
หมายเหตุ  ทุนนี้ได้กำหนดวันสัมภาษณ์พร้อมกันกับทุนมูลนิธิกลุ่มทุนอีซูซู,ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทุนการศึกษาคาวาซากิ นักศึกษาส่งใบสมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้