ทุนเรียนดี

ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนเรียนดี
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 22 มิ.ย. 2564 ถึง 14 ก.ค. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
21 มิ.ย. 2564 ถึง 26 มิ.ย. 2564 (5 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
3.25
เงื่อนไข
  • นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยน ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยนสูงสุดในหลักสูตรหรือสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ไม่ต้องทำชั่วโมงกิจกรรม
  • นักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม  (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25)
  • นักศึกษาต้องได้้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหลักสูตร
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้