ทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ชื่อทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 6 พ.ค. 2564 ถึง 16 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
6 พ.ค. 2564 ถึง 16 มิ.ย. 2564 (41 วัน)
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
36 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.00
เงื่อนไข

กยศ.ลักษณะที่ 1 ต้องเป็น
- ผู้ที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาโดย มีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกินกว่า 360,000 บาทต่อปี
- เป็นผู้มีความประพฤติ 
กยศ.ลักษณะที่ 2 ต้องเป็น
- ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามที่กองทุนฯประกาศ
- หากต้องการกู้ยืมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ จะต้องมีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกินกว่า 360,000 บาทต่อปี
- หากต้องการกู้ยืมเฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่กำหนดรายได้และไม่ต้องส่งเอกสารการรับรองรายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีข้อมูล
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้