ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
ปีการศึกษา
2564
ประเภท
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข
ระดับทุนการศึกษา
ทุนระดับสถาบัน
ระยะเวลาโครงการ
  • 1 ก.พ. 2564 ถึง 3 เม.ย. 2564
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
1 ก.พ. 2564 ถึง 12 ก.พ. 2564 (11 วัน)
วันประกาศผล
12 มี.ค. 2564
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
45 ชั่วโมง
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
เงื่อนไข

1. นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย)
2. รายได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข 

1. นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย)
2. ผู้รับทุนได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หลังจากที่ได้รับการอนุมัติทุน
  (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท ยกเว้นการศึกษาภาคฤดูร้อน)

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษานี้